Pleidooi voor duidelijke stip aan de horizon

20 januari 2022 Door bbuizer

“Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch” Het pleidooi en de onderbouwing daarvan zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk, (peer-reviewed) wetenschappelijk onderzoek en op belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn. Boeren hebben perspectief en een doortastend, consistent en duidelijk beleid nodig met visie en een duidelijke stip […]

Visioen van plantenvitaliteitskunde

25 juni 2020 Door Kitty de Jager

Vertaling en eindredactie Jitte Daalmeijer. Plantenziektekunde in de toekomst Het opinie artikel van J. C. Zadoks (voor mij nog altijd professor) in het meest recente nummer van Gewasbescherming, het mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), was het zetje dat ik nodig had om dit artikel te schrijven. Het waren vooral de laatste regels […]

Voedselproductie moet eerder robuust dan efficiënt zijn

27 mei 2020 Door Michiel Korthals

Net als bij medische middelen moeten we voor ons voedsel niet afhankelijk zijn van een kwetsbaar wereldomspannend systeem. De coronacrisis en de jacht op medische apparatuur en materialen laat opnieuw zien dat een efficiënt gezondheidssysteem niet hetzelfde is als een robuust systeem. Een efficiënt systeem is goedkoop. De productie van medische middelen is overwegend in […]

Zes stappen voor wereldwijde duurzame voedselzekerheid in 2050

6 maart 2020 Door Harry Donkers

Voldoende landbouwgrond om in 2050 een ​​gezond voedingspatroon voor alle mensen te garanderen, de wereldwijde biodiversiteit te verbeteren en de klimaatverandering te beperken Er is genoeg landbouwgrond op onze planeet voor lokale en duurzame productie van een gezond voedingspatroon voor alle mensen, nu en ook in 2050. De intensieve mondiale landbouwsystemen (met veel chemische pesticiden […]

CETA-handelsverdrag ongewenst

22 februari 2020 Door bbuizer

Opinie [1] Bertus Buizer In de praktijk is het CETA-handelsverdrag gelieerd aan het door de VS gedomineerde USMCA-handelsakkoord tussen Mexico, de VS en Canada dat op 29 januari 2020 is geratificeerd en een vervolg is op het 25 jaar oude NAFTA-akkoord. In USMCA is nu ook de voorwaarde opgenomen van VS-zuivelexport naar Canada. In de […]

Een slimme verkoper aan de deur van de LNV-minister

22 november 2019 Door bbuizer

Bertus Buizer     22 november 2019   –  update: 23 november 2019 Met een flinke dosis koopmanskunst kwam het Landbouw Collectief op 20 november 2019 met een mooi verkooppraatje aan de deur van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om haar en de coalitie voor de komende feestdagen voor ‘slechts’ 2,9 miljard euro […]

Hoe ecologische boeren de hele groeiende wereldbevolking kunnen voeden

3 juli 2019 Door bbuizer

Verkorte versie van lezing op 2 juli 2019 in Amsterdam* door Bertus Buizer In een vorige lezing in Amsterdam voor studenten van de VU en UvA toonde ik op basis van wetenschappelijke studies aan dat biologische landbouw de beste papieren heeft voor een toereikende duurzame voedselvoorziening. Uit de rekensom die ik toen maakte, bleek dat […]

Feitelijk onjuiste standpunten over biologische landbouw in Topsector Agri & Food

22 februari 2019 Door bbuizer

Bertus Buizer   –   18 december 2018   –   update: 22 februari 2019 De leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben volgens deze commissie uitvoerig kennis kunnen nemen van mijn bezwaar tegen de feitelijk onjuiste uitspraken van de voorzitter van de Topsector Agri & Food over biologische landbouw maar zij vinden […]