Categorie: Agroecologie

Pleidooi voor duidelijke stip aan de horizon

20 januari 2022 Door bbuizer

“Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch” Boeren hebben een doortastend, consistent en duidelijk beleid nodig, met een duidelijke stip aan de horizon. Dat stelt Bertus Buizer. Zijn voorstel aan minister Henk Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: ‘Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in […]

Nederlandse boeren m/v zijn toe aan omslag naar perspectiefvolle ecologisch verantwoorde landbouw

6 augustus 2018 Door bbuizer

Het is hoog tijd voor de noodzakelijke omslag naar een geheel ecologisch verantwoorde landbouw. Boeren zijn daar prima toe in staat en een groot aantal wil dat ook. Als de minister maar zorgt voor een werkbaar duurzaam overheidsbeleid voor de lange termijn en voor goede afspraken met de actoren in de hele voedselketen. Opinie [1] door […]