Friese bioboeren willen ’true pricing’ gangbare producten

17 augustus 2023 Door bbuizer

Leeuwarder Courant meldt op 9 augustus 2023 dat de nieuwe landbouwgedeputeerde Femke Wiersma van de politieke partij BBB (BoerBurgerBeweging) in de Provincie  Fryslân heeft besloten om in de Friese Landbouwagenda de biologische landbouw minder te gaan promoten. “Want biologische producten zijn te duur en de markt moet zijn werk doen.” Zij kreeg bijval van biologische melkveehouder Sjoerd Brandsma uit Oudemirdum (foto) en andere biologische boeren in de Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF). Maar die pleitten daarbij wel voor een lagere BTW op biologische producten en voor ’true pricing’. Dat wil zeggen dat de maatschappelijke kosten van gangbaar ook in de consumentenprijs verwerkt worden. Maar gaan de gedeputeerde en BBB die wensen van de biologische boeren dan steunen?

Op het sociale medium ‘X’ (voorheen Twitter) ontstond naar aanleiding daarvan een bijna jaarlijks terugkerende discussie over biologische landbouw en de schimmelziekte Phytophthora infestans in aardappelen. Geen toeval, want het is dit jaar met de afgelopen natte maand juli bijna weer een ‘Phytophthora-jaar’ zoals dat heet. Mensen gaan dan accuut weer denken aan de Ierse hongersnood (1845-1850).

In de discussie ging iemand vol op het orgel over Phytophthora in biologische aardappelen: “Zwarte aardappelvelden ieder jaar en gangbare telers die zich hierdoor het schompes spuiten.”

Maar die discussie is toch al lang verleden tijd dankzij de vele robuuste aardappelrassen die tegenwoordig op de markt zijn? Ik haalde er daarom een overzicht op Organicseeds.nl bij en vertelde dat ‘zwarte velden’ geen gevolg zijn van biologisch landbouw maar van verkeerde rassenkeuze. Zowel gangbare als biologische boeren kunnen kiezen voor smaakvolle robuuste resistente rassen. Een kwestie van goed en tijdig overleg met het handelshuis. 


Er is nu in Europa geen hongersnood, maar er zijn wereldwijd wel grote onbeheerste pesticiden- en gentech-problemen. In dezelfde maand juli verscheen over de wereldwijde verontreiniging van rivieren tot in oceanen vanwege het gebruik van pesticiden in de landbouw een publicatie in wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Maar dezelfde bedrijven die pesticiden produceren, hebben er een verdienmodel bij bedacht: CRISPR-Cas9, een van de nieuwe gentechnieken, waarvoor zij momenteel bij de Europese Commissie lobbyen om die te dereguleren. Daardoor zou Phytophthora in aardappelen even (maar niet erg lang) tot het verleden kunnen behoren en weten wij straks niet dat die gentechaardappelen ook op ons bord komen.

Maar dat zou tegen de voorschriften van biologische landbouw en tegen keuzevrijheid zijn. Daarom is er landelijk een petitie gestart om dit onderwerp in de Tweede Kamer behandeld te krijgen met als doel om aardappelen en alle andere voedsel gentechvrij te kunnen houden.  

Lees ook:

Aanbod robuuste aardappelen steeds completer

Ook de bioboer wordt beperkt in zijn keuzevrijheid

CRISPR-Cas doet geen recht aan het leven

Pleidooi voor duidelijke stip aan de horizon

Header-foto: Biologisch melkveehouder Sjoerd Brandsma uit Oudemirdum bij een koe die net gekalfd heeft
Credits: Marco Keyzer – Leeuwarder Courant, 9 augustus 2023