Seminar

Duurzaam waterbeheer in relatie tot duurzame voedselvoorziening op dinsdag 17 januari 2017 in Amersfoort

Dinsdag 17 januari a.s. organiseren wij het seminar “Duurzaam waterbeheer in relatie tot duurzame voedselvoorziening”. Locatie: Regardz de Eenhoorn te Amersfoort (tegenover het centraal station).

Dit onderwerp is bijzonder actueel en raakt veel bedrijven, overheden en burgers.

Klimaatverandering en neerslagextremen worden inmiddels breed onderkend en waargenomen.

In juni 2016 viel in Zuid-Oost Nederland bijna vier keer zoveel neerslag als gemiddeld in deze maand. 50% Meer dan ooit gemeten in de laatste honderd jaar in ons land.

Grote wateroverlast en schades in met name de land- en tuinbouw waren het gevolg. Vanuit de regio is op het Rijk een beroep gedaan op noodfondsen ter leniging van deze forse schade. Veel ondernemers in de land- en tuinbouw worstelen met de vraag of een brede weersverzekering wel of geen oplossing biedt.

Waterschap Peel en Maasvallei maakte enige dagen na deze forse neerslag bekend een aanvalsplan te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Dit plan wordt ontworpen samen met de land- en tuinbouw, de natuurorganisaties en de gemeenten. Een aanpak die ook elders in ons land navolging kan krijgen.

Ook een transitie in de land- en tuinbouw naar beter bodembeheer, bodembewerking, vergroting van biodiversiteit en waterregulerend vermogen van de bodem zal noodzakelijk zijn om

de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

In het programma van dit seminar komen aan bod:

  • Neerslagverwachtingen ten gevolgde van klimaatverandering
  • Welke transitie in de landbouw is noodzakelijk uit het oogpunt van duurzaam waterbeheer?
  • Verbetering van waterregulerend vermogen van de bodem
  • Mogelijkheden van peilgestuurde drainage
  • Tools voor beter bodembeheer; bodembewerking, organische stof, mineralen
  • Adequate wateropvang en irrigatie-buffers in stedelijk en buitengebied
  • Hoe kunnen landbouwbedrijven, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten hierop inspelen?
  • Mogelijkheden voor weersverzekering

Het seminar is vooral bedoeld voor agrarische ondernemers, beleidsmakers, gemeenten en waterschappen en ingenieurs- en adviesbureaus, maar aanmelding staat voor iedereen open.

Voor verdere vragen of toelichting kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.

Organisatie: Eurecom en Buizer Advies

Folder

Persbericht