Programma seminar

Duurzaam waterbeheer in relatie tot duurzame voedselvoorziening
dinsdag 17 januari 2017 in Amersfoort

09.30 u. Inloop en koffie

10.00 u. Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter,
Martin Visser, secretaris Sustainable Food Supply Foundation

10.10 u. Neerslagveranderingen en verwachtingen ten gevolge van klimaatverandering
Prof. Dr. Pier Vellinga, voormalig Hoogleraar Klimaat en Water WUR;
extern medewerker VU en WUR

 • Welke extremen zijn te verwachten in Nederland en hoe zouden we daarop kunnen inspelen?
 • Welke transitie in de landbouw is noodzakelijk uit het oogpunt van duurzaam waterbeheer en
  duurzame voedselvoorziening?

11.00 u. Hoe kunnen boeren en tuinders beter inspelen op verwachte weerextremen?
Dr. Ir. Chris Koopmans, Programma coördinator bodem, Louis Bolk Instituut

 • Tools voor beter bodembeheer
 • Bodembewerkingen, organische stof, mineralenhuishouding
 • Verhoging waterbergend vermogen

11.30 u. Koffiepauze

11.50 u. Mogelijkheden voor peilgestuurde drainage
Ir. Rimbaud Lapperre, Landslide Milieu adviesbureau

 • Werkingsprincipe van peilgestuurde drainage
 • Opvangen van wateroverschotten en tekorten; capaciteiten en grenzen
 • Enkele praktijkvoorbeelden toegelicht

12.20 u. Gelegenheid voor vragen en discussie over voorgaande presentaties

12.40 u. Lunchpauze

13.30 u. Ondergrondse oplossingen voor zoetwatervoorziening
Dr. Ir. Koen Zuurbier, KWR Water

 • Bufferen van neerslag tekorten en overschotten
 • Infiltratie- en onttrekkingsputten
 • Grondwaterkwaliteit rondom putten
 • Subsurface Water Solution in de praktijk

14.10 u. “Code oranje, aanpakken en doorpakken”
Drs. Ing. Patrick van der Broeck, dijkgraaf/voorzitter Waterschap Limburg

 • Aanvalsplan “Code oranje” tegen de gevolgen van klimaatverandering
 • Robuuste uitvoeringsgerichte aanpak om weerextremen te kunnen begeleiden en beheersen
 • Planning en betrokkenheid actoren: waterschappen, gemeenten, land- en tuinbouw en natuurorganisaties
 • Leent dez aanpak zich ook voor uw regio?

14.45 u. Koffiepauze

15.10 u. Brede weersverzekering, hoe zit dat nu precies?
Jan Schreuder, directeur coöperatie Vereinigte Hagel

15.40 u. Afsluitende vragen en discussieronde

16.00 u. Samenvatting en afsluiting,
gevolgd door gelegenheid voor netwerken en een afscheidsdrankje

Inschrijven

Folder