Internationaal congres duurzame wereldvoedselvoorziening

26 mei 2016 Door bbuizer

Speciale aandacht voor bodem, ecologie en duurzame voorziening van water en energie.

Sustainable Food Supply Foundation heeft een concept-programma ontwikkeld voor een internationaal tweedaags congres onder de titel: “Sustainable World Food Supply”. Het concept leent zich heel goed voor samenwerking met ambassades, boerenleiders en regeringsvertegenwoordigers uit onder meer Europa, Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de IFAP, kennisinstellingen en andere organisaties.

Doel van het Internationaal congres duurzame wereldvoedselvoorziening is om gezamenlijk een breed gedragen visie te bevorderen voor een duurzame wereldvoedselvoorziening die recht doet aan de belangen van zowel grote als kleine landbouwondernemingen en ook aan milieu en biodiversiteit.

Tijdens het congres zal aan ‘keynote speakers’ uit enkele landen van bovengenoemde continenten een platform worden geboden om werkelijk gerealiseerde projectvoorbeelden te presenteren, waaruit blijkt dat een duurzame en regionale aanpak loont en motiveert.

De data en plaats worden in overleg vastgesteld.

De spreektalen op het congres zijn Engels en Frans.