Home

Internationaal congres
duurzame wereldvoedselvoorziening

De Sustainable Food Supply Foundation wil als initiatiefnemer van dit congres in samenwerking met ministeries, ambassades, consulaten, internationale landbouw-, voedsel- en financieringsinstellingen een programma ontwikkelen waarin boerenorganisaties en andere direct betrokkenen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika een platform wordt geboden voorbeeldprojecten te presenteren die aantonen dat duurzame, op de regio gerichte landbouw die afgestemd is op ecologische aspecten en biodiversiteit succesvol en (ook in bedrijfseconomisch opzicht) lonend is.
Daarnaast zouden internationale autoriteiten op het gebied van duurzame landbouw, herstel van ecosystemen en biodiversiteit deze praktijkvoorbeelden dan kunnen toelichten.

Data en plaats worden nog vastgesteld.

 

Nieuwsbrief

  7 mei 2016

24 maart 2016

24 februari 2016

Quote

Wat een verrassing om te zien dat jullie zo een grootscheeps en hoognodig congres organiseren!
Mijn complimenten!

Jelleke de Nooy van Tol, Catalyst & processmanagement for sustainable development

Uitnodiging: zend ons uw artikel voor publicatie in ons gastenblog!

Wilt u zelf een bericht of artikel (geen reclame!) schrijven en inzenden dat gericht is op de duurzame voorziening van voedsel, water en energie, dan kunt u dat naar de redactie zenden via de contactpagina of mailen naar info@sustainablefoodsupply.org.

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten en artikelen en behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, berichten of artikelen te weigeren of redactioneel te bewerken (zoals inkorten).