Author: bbuizer

Bertus Buizer @sfoodsupply Leeuwarden Geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder, koos Bertus Buizer welbewust voor een landbouwkundige opleiding. Na voltooiïng van die opleiding werkte Bertus in totaal 6,5 jaar als projectmanager van landbouwprojecten in Afrika, eerst in Kameroen, later in Tsjaad. In Nederland heeft Bertus na een aantal jaren plattelandsjongeren werk ruim 21 jaar lang advies- en projectmanagement functies vervuld in de akker- en tuinbouw. Hij was als adviseur een van de pioniers op het gebied van de geïntegreerde akkerbouw in Nederland. De laatste jaren legde hij zich vooral toe op de biologische landbouw en op de projecten, waarin ondermeer de samenwerking tussen biologische en gangbare landbouwbedrijven werd bevorderd. Sinds 2006 heeft Bertus samen met primaire agrarische ondernemers ook op het gebied van duurzame energie een aantal projectinitiatieven ontwikkeld. Zijn kennis, ervaringen, interesses en netwerken met betrekking tot de landbouw benut Bertus optimaal voor de producten en diensten van zijn adviesbedrijf Buizer Advies. Bertus is voorzitter van de Stichting Sustainable Food Supply. Sinds 4 januari 2016 is Bertus Buizer de Nederlandse vertegenwoordiger in People 4 Soil, een vrij en open netwerk van Europese NGO's, onderzoeksinstituten en boerenorganisaties, dat zowel op Europees als op mondiaal niveau aandacht vraagt voor de toenemende verslechtering van de bodem.

How ecological farmers can feed the entire growing world population

9 July 2019 By bbuizer

Short version of the lecture on 2 July 2019 in Amsterdam * by Bertus Buizer In a previous lecture in Amsterdam for VU and UvA students, I demonstrated on the basis of scientific studies that organic farming has the best credentials for an adequate sustainable food supply. The calculation I made then showed that organic […]

Factually incorrect views on organic farming in Dutch Topsector Agri & Food

19 December 2018 By bbuizer

Bertus Buizer   –   19 december 2018   –   update: 23 december 2018 In a tweet on December 14, 2018, Dr. Aalt Dijkhuizen, president of the Dutch Topsector Agri & Food, wrote (we translated it in English): “Organic agriculture is bad for the climate, thus (again) determined in the attached article in Nature. Of course everyone is […]

Soil health is reversing

4 December 2018 By bbuizer

Over 200,000 European Citizens signed the People 4 Soil petition calling on the EU to protect soil! Bertus Buizer*   –  19 September 2017    –  update: 4 December 2018 The European strategies for protecting biodiversity and combating climate change should focus on soil: the EU must develop a roadmap towards a land degradation neutral world. […]

Startup meeting of the campaign of #People4Soil in the Netherlands full of energy and inspiration

16 September 2016 By bbuizer

On September 14, 2016, the startup meeting of the campaign People4Soil was held in the Netherlands. This is a European Citizens’ Initiative for specific legislation on soil protection. The meeting was organized by the Dutch Sustainable Food Supply Foundation and was held at EOSTA / Nature and More, which previously launched the international campaign called ‘Save […]

Sustainable world food supply

26 May 2016 By bbuizer

Expectations for 2050 are that the world population will have grown to 9 billion people, and that continuation of the current use of land will lead to large food and water shortages. Those shortages possibly will be much greater than in 2008, when high food prices led to food riots and unrest in Asia and […]

International Conference Sustainable World Food Supply

26 May 2016 By bbuizer

Special attention to soil, ecology and sustainable supply of water and energy. Sustainable Food Supply Foundation has developed a draft program for an international two-day conference about “Sustainable World Food Supply”. The concept lends itself very well to cooperation with embassies, farmers organizations and governmental representatives of European, Asian, African and Latin American countries, the […]

Living costs compared worldwide

26 January 2015 By bbuizer

A map of MoveHub shows with a Consumer Price Index (CPI) the living costs around the world in comparison to New York. ‘The Consumer Price Index, used to determine the difference in the living costs between countries, takes into account the prices of groceries, transportation, restaurants and utilities.’ See also the article of January 26, […]